Rozvrh hodin

  1 2 3 4 5 6 7
pondělí M ČJ ml/ps VL Vv Vv    
úterý 1/2 Ikt  ČJ ml Hv AJ 1/2 Ikt  
středa ČJ ml Tv AJ M ČJ čt/ps    
čtvrtek ČJ ml VL M ČJ sl   Čsp
pátek M g AJ ČJ ml Tv ČJ čt    

Kdo nás učí?

Vyučující v naší třídě :

  •      třídní učitelka : Mgr. Zuzana Hauzerová

             (učí nás ČJ, M, Př, HV, ČSP, VV, AJ - skupina B)

 
     Ostatní vyučující :

 

Termíny pedagogických rad ve školním roce 2016/2017

  • 1. pedagogická rada 23. listopadu 2016

  • 2. pedagogická rada 25. ledna 2017

  • 3. pedagogická rada 19. dubna 2017

  • 4. pedagogická rada 21. června 2017

Vyučovací hodiny

   
0. hodina 07.00 - 07.45
1. hodina 08.00 - 08.45
2. hodina 08.55 - 09.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20