Platby

Pracovní sešity do 6. třídy (školní rok 2017-2018)

Cena: 525,- Kč                          Termín: do 15.6.2017

jméno PS PS Fyzika jméno PS PS Fyzika
           

SRPŠ 

Odsouhlasenou částku na žáka,  prosím přinést v hotovosti, popř. provést platbu na účet školy. Částka činí min. 200,-Kč na žáka, rodiče však můžou přispět i částkou vyšší.

Účet č. 1060142339/0800, nutné uvést třídu a příjmení žáka.

V případě platby na tento účet, prosím o zápis do ŽK o provedené platbě. Děkuji.

jméno placeno jméno placeno
       

Záloha na pracovní sešity na školní rok 2016-2017 a výlet 800,-Kč

 
jméno placeno jméno placeno