Projektové dny

Základní škola realizuje tzv. celoroční projekty, které se v průběhu celého školního roku věnují určité problematice či oblasti, o kterých si myslíme, že si zaslouží naši pozornost, a které zároveň obohacují obsah naší výchovně vzdělávací činnosti.

 

V rámci projektových dnů bude organizována celá řada třídních a školních aktivit. Těmito společnými aktivitami, se kterými se podrobněji vždy seznámíte, obohatí nejen výchovně vzdělávací program v ZŠ, ale i život dětí samotných.