Zdatník 2016 - 2017

I v letošním školním roce budeme plnit disciplíny školní sportovní soutěže "Zdatník".
Tato TV soutěž je plněna v rámci předmětu tělesná výchova.
 
 
 
  ZDATNÍK 5. ročník (limity)
1. Švihadlo - skoky 60 sekund
2. Šplh na tyči 5 metrů
3. Skok z místa 180cm
4. Kotouly 2 vpřed a  1 vzad
5. Sprint 50m do: 11 sekund
6. Běh - vytrvalostní 10 minut
7. Hod kriketovým míčkem za 18 m