Školní družina

Kontakt : 

telefon : 417 579 606  (budova U Nových lázní 1103/12)      

REŽIM DNE ŠKOLNÍ DRUŽINY

   
 6.00    8.00 individuální hry, pohovory s dětmi, promítání pohádek
 8.00
 9.00
výtvarná výchova, pracovní činnosti  - výrobky z papíru, ranní rozcvička
11.50
12.25
hygiena, stolování / upevňování návyků slušného chování u jídla
12.50
13.25
hygiena, stolování / upevňování návyků slušného chování u jídla
12.25
12.50
osobní volno, hry dle přání dětí, odpočinek
12.50
13.00
literární výchova, četba na pokračování
13.00
15-00
pobyt v přírodě, vycházky rekreační, tělovýchovné, dopravní, přírodovědné, vlastivědné
15.00
16.00
odpočinkové činnosti – stolní a společenské hry, soutěže, promítání pohádek, výtvarné a pracovní činnosti

V době nepříznivého počasí jsou zařazovány výchovy : hudební, hudebně-pohybová, poslech hudby,výtvarná, pracovní a pracovně-polytechnická, společensko-vědní a další.

Příprava na vyučování se prolíná všemi činnostmi ve školní družině, zejména v činnostech naukových a při vycházkách.

V Teplicích dne 1. září 2010

 

Mgr. Bc. Simona Salačová

ředitelka školy

Vnitřní řád školní družiny