Třídní fond

Na fondu třídy je zůstatek 701,-Kč, peníze předám paní učitelce Blance Šlapákové, třídní učitelce 6. B.

_______________________________________________________________________

Souhlas rodičů se zřízením třídního fondu

Souhlasíme se zřízením třídního fondu, do třídního fondu přispějeme ve školním roce 2016 - 2017 částkou 300 Kč.

O zaplaceném příspěvku do fondu třídy budeme informováni na webu třídy a v ŽK.

Z částky se budou financovat běžné potřeby do třídy (nákup na VV, ČSP, …, to, co bude chybět…), vstupné na divadlo, kino a jiné akce. V případě nepřítomnosti žáka na akci bude konkrétní částka poslána po žákovi zpět rodičům. Pokud bude na fondu třídy vyšší částka ještě v závěru školního roku, bude část použita na výlet.

V případě odhlášení žáka ze školy může rodič samozřejmě požádat o vyúčtování a navrácení poměrné částky z fondu (předem a včas oznámí třídní učitelce).

Zůstatek na fondu třídy se převádí do dalšího ročníku.

Vyúčtování bude k dispozici vždy na třídních schůzkách nebo kdykoliv jindy u třídní učitelky na požádání.

Zaplacený příspěvek do fondu třídy na školní rok 2016 - 2017 (nejpozději do konce října). 

Děkujeme rodičům.

 

2015 - 2016

Zaplacený příspěvek do fondu třídy na školní rok 2015 - 2016 (nejpozději do konce října). 

Děkujeme rodičům.