Učivo - týdenní plány

Učivo ve 42. týdnu (12.6. - 16.6.)

Český jazyk

12.6. záverečná písemná práce

 • závěrečné opakování, uč. str. 140 - 142 PS str. 54, 55

Matematika

závěrečné opakování uč. str. 152 (zlomky), str. 153 (desetinná čísla)

oprava písemné práce

 •  

 

Přírodověda

 • Člověk a  lidské výtvory
 • Člověk přijímá informace
 • Jednoduché stroje a zařízení
 •  

Vlastivěda

ČR - sousední státy

Evropa

 •  
Anglický jazyk (skupina B)
 
13.6. závěrečná písemná práce

 

People (sixth lesson) 

C  Are we goinng to the shops?

Clothes - vocabulary

 • grammar - present continuous X present simple
 
 

Učivo ve 41. týdnu (5.6. - 9.6.)

Český jazyk

 • řeč přímá a nepřímá - opakování
 • závěrečné opakování, uč. str. 139 - 140 PS str. 53, 54

Matematika

8.6. závěrečná písemná práce

 • procvičování a opakování - příprava na závěrečnou písemnou práci
 • závěrečné opakování uč. str. 150 - 151 (výběr cvičení)
 • podnikáme - uč. str. 149
 •  

Přírodověda

 • Člověk – součást přírody (dokončení)
 • Člověk roste a vyvíjí se
 • krátká písemka - oběhová soustava - úterý 6.6. (+ vylepení materiálu z exkurze)

Vlastivěda

 • Zlínský kraj - test - čtvrtek
 • ČR - sousední státy
 •  
Anglický jazyk (skupina B)
 

People (sixth lesson) 

B  Saturday morning

 • vocabulary
 • grammar - present continuous

Učivo ve 40. týdnu (29.5. - 3.6.)

Český jazyk

 • věta jednoduchá a souvětí, spojování vět v souvětí uč. str. 133 - 135, PS str. 50 - 51
 • řeč přímá a nepřímá, uč str. 136 - 138, PS str. 52

Matematika

 • procvičování a opakování dělení desetinných čísel deseti a stem, uč. str. 140 - 142
 • jednotky času, uč. str. 145 - 147

Přírodověda

30.5. Exkurze - Nemocnice Teplice (Biochemická laboratoř, Transfúzní odd.)

 • Člověk – součást přírody
 • Člověk roste a vyvíjí se

Vlastivěda

 • pondělí - koncert
 • čtvrtek - MDD
Anglický jazyk (skupina B)
 

People (sixth lesson) 

A  My friends

 • vocabulary
 • grammar - describing the people
 

Učivo v 39. týdnu (22.5. - 26.5.)

Český jazyk

 • shoda přísudku s několikanásobným podmětem uč. str. 131 - 132, PS str. 49
 • věta jednoduchá a souvětí, spojování vět v souvětí uč. str. 133 - 135, PS str. 50 - 51

Matematika

 • dělení desetinných čísel deseti a stem, uč. str. 140 - 142
 • procvičování a opakování učiva
 •  

Přírodověda

 • Člověk – součást přírody
 • Rozmnožovací soustava
 • Člověk roste a vyvíjí se

Vlastivěda

 • Zlínský kraj
 • ČR - sousední státy
pondělí - pokračování test - Olomoucký kraj, kraj Vysočina
 •  
 
Anglický jazyk (skupina B)
kontrola slovíček - pátek 26.5.
 

Places (fifth lesson) 

D  Mickey, Millie and Mut´s day out 

 • sloveso CAN ( I can.... I can´t)
 • Culture - British houses
 • Revision p. 62
 •  

 

Učivo ve 38. týdnu (15.5. - 19.5.)

Český jazyk

 • procvičování podmětu vyjádřeného, nevyjádřeného a holého, rozvitého a několikanásobného
 • přísudek slovesný uč. str. 126 - 127, PS str. 47
 • shoda přísudku s podmětem uč. str. 128 - 130, PS str. 48 

Matematika

 • procenta a aritmetický průměr - procvičování
 • násobení desetinných čísel deseti a stem, uč. str. 135 - 137, PS str. 62 - 67 - výběr cvičení, procvičování
 • v restauraci - projekt
 •  

Přírodověda

 • Člověk – součást přírody
 • Smyslová soustava
 • Nervová soustava
Anglický jazyk (skupina B)
 

Places (fifth lesson) 

C  Her town (vocabulary)

 • sloveso CAN ( I can.... I can´t)
 • procvičování - vazba there is..., there are...
 • otázka - Is there...? Are there ...?
 
 
 

Učivo ve 37. týdnu (9.5. - 11.5.)

Český jazyk

 • skladba, základní větné členy - podmět a přísudek - procvičování
 • podmět vyjádřený a nevyjádřený procvičování
 • podmět rozvitý a podmět několikanásobný uč. str. 123 - 124, PS str. 46
 • procvičování podmětu vyjádřeného, nevyjádřeného a několikanásobného, uč str. 125

Matematika

 • procenta a aritmetický průměr, PS str. 50, 52, 54 - výběr cvičení
 •  

Přírodověda

 • Člověk – součást přírody
 • Kožní soustava
 • Smyslová soustava
Anglický jazyk (skupina B)
 

Places (fifth lesson) 

C  Her town (vocabulary)

 • procvičování - vazba there is..., there are...
 • otázka - Is there...? Are there ...?

 

Učivo v 36. týdnu (2.5. - 5.5.)

Český jazyk

 • číslovky - procvičování str. 115
 • skladba, základní větné členy - podmět a přísudek str. 119 - 120, PS str. 44
 • podmět vyjádřený a nevyjádřený - str. 121 -122, PS str. 45

Matematika

 • desetinná čísla - procvičování 
 • aritmetický průměr, uč. str. 117 - 119, PS str. 52, 54
 •  

Přírodověda

 • Člověk – součást přírody
 • Trávicí a vylučovací soustava
 • MP Poruchy příjmu potravy
 •  
Anglický jazyk (skupina B)
 

Places (fifth lesson) 

B  Our house (vocabulary)

 • vazba there is..., there are...
 • otázka - Is there...? Are there ...?

 

Učivo v 35. týdnu (24.4. - 28.4.)

Škola v přírodě

Učivo ve 34. týdnu (18. 4. - 21. 4.)

 
Chystáme se na školu v přírodě, opakujeme a doplňujeme učivo.

Učivo ve 33. týdnu (10.4. - 14.4.)

čtvrtletní písemná práce z angličtiny - úterý 11. 4. (obě skupiny)
 

Český jazyk

 • číslovky - druhy číslovek
 • číslovky - skloňování základních číslovek (dva, oba, dvě, obě) uč. str. 113, PS str. 40 - 41 

Matematika

Desetinná čísla

 • sčítání a odčítání desetinných čísel, porovnávání deset. čísel, číselná osa
 • procvičování - uč. str. 111 - 113
 •  

Přírodověda

 • Člověk – součást přírody
 • dýchací soustava (zápis do sešitů)
 • interview s rodiči
 •  
Anglický jazyk (skupina B)
 
čtvrtletní písemná práce

Places (fifth lesson) 

A  My room (vocabulary)

 

Učivo ve 32. týdnu (3.4. - 7.4.)

Ve čtvrtek 6.4. zkrácené vyučování do 12.35 (bez odpoledky)

Český jazyk

čtvrtletní písemná práce - pátek 7.4.

 • zájmena osobní - opakování a procvičování, uč. str. 106, PS str. 39a - 39b
 • číslovky - druhy číslovek, uč. str.110 - 112, PS str. 

Matematika

čtvrtletní písemná práce - středa 5.4.

Desetinná čísla

 • sčítání a odčítání desetinných čísel, porovnávání deset. čísel, číselná osa
 • procvičování - uč. str. 108 - 109
 •  

Přírodověda

 • Člověk – součást přírody
 • interview s rodiči
 •  
Anglický jazyk (skupina B)
 

Time (fourth lesson) 

dokončení lekce, opakování a procvičování

kontrola slovíček - pátek 7.4.

Revision  str. 50 - 51

 

Učivo ve 31. týdnu (27.3. - 31.3.)

28.3.2017 Den učitelů - Dílny 

vyučování pouze 4 vyuč. hodiny do 11.40.
 

Český jazyk

 • zájmena osobní - skloňování (uč str. 101 - 105)
 • PS str. 37 - 38
 •  

Matematika

 • desetinná čísla, porovnávání, dočítání, číselná osa IAT
 • sčítání a odčítání desetinných čísel uč. str. 101 - 104
 •  

Přírodověda

 • Člověk – součást přírody
 • kostra a svalová soustava dokončení
 •  
 • interview s rodiči
 •  
Anglický jazyk (skupina B)
 

Time (fourth lesson) 

D Mickey, Millie and Mut

Daily activities and routines - slovesa v přítomném čase prostém

přítomný čas prostý - zápor, otázka, krátká odpověď

3. osoba č.j 

uč. str. 44 - 47 + PS

Revision  str. 50

 
 
 

Učivo ve 30. týdnu (20.3. - 24.3.)

21.3.2017 Divadlo Rozmanitostí Most

Český jazyk

 • zájmena - druhy zájmen (uč. str. 98 - 100)
 • zájmena osobní - skloňování (uč str. 101 - 103)
 • PS str. 35 - 36
 •  

Matematika

 • desetinná čísla, desetinný zlomek - uč. str. 94 - 95 (výběr cvičení)
 • desetinná čísla - porovnávání, dočítání, číselná osa IAT
 • sčítání desetinných čísel uč. str. 101 - 102
 •  

Přírodověda

 • Člověk – součást přírody
 • kostra a svalová soustava dokončení
 • dýchací soustava
 • interview s rodiči
 •  
Anglický jazyk (skupina B)
 

Time (fourth lesson) 

C Free time D Mickey, Millie and Mut

Daily activities and routines - slovesa v přítomném čase prostém

přítomný čas prostý - zápor

3. osoba č.j 

uč. str. 44 - 47 + PS

 

 

Učivo ve 29. týdnu (13.3. - 17.3.)

     13.3.2017 ředitelské volno

 

Český jazyk

 • zájmena - druhy zájmen
 • zájmena osobní a přivlastňovací uč. str. 96 - 97, PS str. 33 - 34
 • opakování a procvičování sloves
 •  

Matematika

 • desetinná čísla, desetinný zlomek - uč. str. 86 - 91 (výběr cvičení)
 • desetinná čísla - porovnávání, dočítání, číselná osa
 • opakování a procvičování dělení dvojciferným dělitelem
 • příklady se závorkami

Přírodověda

 • Člověk – součást přírody
 • kostra a svalová soustava
 • interview s rodiči
 •  
Anglický jazyk (skupina B)
 

Time (fourth lesson) 

B My day, C Free time

Daily activities and routines - slovesa v přítomném čase prostém

přítomný čas prostý - zápor

uč. str. 42 - 45 + PS

 

Učivo ve 28. týdnu (6.3. - 10.3.)

 

Český jazyk

 • tvary podmiňovacího způsobu, uč. str. 93 - 94, PS str.30
 • opakování a procvičování sloves - osoba, číslo, čas, způsob, uč. str. 95, PS str. 31 - 32a,b
 • shoda podmětu s přísudkem (opakování)
 •  

Matematika

 • desetinná čísla, desetinný zlomek - uč. str. 86 - 89 (výběr cvičení)
 • opakování a procvičování dělení dvojciferným dělitelem
 • příklady se závorkami

Přírodověda

 • Člověk – součást přírody. Lidské tělo, uč. str. 54 - 56
 •  

Vlastivěda

 • Karlovarský  kraj
 • práce s mapou
  
Anglický jazyk (skupina B)
 

Time (fourth lesson) 

B My day

Daily activities and routines - slovesa v přítomném čase prostém

uč. str. 42 - 43 + PS

-
 

Učivo ve 27. týdnu (27.2. - 3.3.)

Český jazyk

 • slovesa - osoba, číslo, čas (procvičování)
 • tvary oznamovacího způsobu (čas minulý), uč. str. 88 - 89, PS str. 26 -28
 • shoda podmětu s přísudkem, uč. str. 90 - 91
 •  

Matematika

 • počítáme s velkými čísly uč. str. 76 - 77 (výběr cvičení), PS str. 28
 • uč. str. 80 - 81 (výběr cvičení)
 • práce s grafy a tabulkami

Přírodověda

 • život v oceánech a mořích oceánů
 • význam botanických a zoologických zahrad
 •  

Vlastivěda - tento týden máte MĚ :-)

 • Plzeňský kraj
 • práce s mapou
  
Anglický jazyk (skupina B)
 

Time (fourth lesson) 

What´s the time, please?

vocabulary, předložky on, at

daily activities - Sam´s party is on Monday at...

uč. str. 41, PS str .33

 

Učivo ve 26. týdnu (20.2. - 24.2.)

Český jazyk

 • slovesa - osoba, číslo, čas (procvičování)
 • časování sloves - způsob (oznamovací, rozkazovací a podmiňovací)
 • tvary oznamovacího způsobu, uč. str. 84 - 87, PS str. 26 -28 (čas přítomný, budoucí)
 •  

Matematika

 • převádění jednotek obsahu uč. str. 79 - 82 (výběr cvičení)
 • počítáme s velkými čísly uč. str. 76 - 78, PS str. 20, 22,24
 • poznáváme svět - uč. str. 85

Přírodověda

Rozmanitost života na Zemi

 • Podnebné pásy - polární podnebný pás
 • opakování tématu, opakovací test (čtvrtek) 
 • referáty
     
Anglický jazyk (skupina B)
 

Time (fourth lesson) 

A What´s the time, please?

vocabulary, předložky on, at

Pátek - 24.2. kontrola slovíček (3. lekce) + dokončení rozvrhů v sešitech

 

Učivo ve 24. týdnu (6.2. - 10.2.)

Český jazyk

 • přídavná jména  - procvičování a opakování učiva uč. str. 78 - 79, PS str. 22 - 25 (výběr cvičení)
 • slovesa - osoba, číslo, čas (co vše už umíme...)
 •  
 •  

Matematika

 • písemné dělení dvojciferným dělitelem - procvičování, PS výběr cvičení
 • počítáme s velkými čísly uč. str. 75 - 76, PS str. 18

Přírodověda

Rozmanitost života na Zemi

 • Podnebné pásy -  mírný podnebný pás 
 • referáty
     
Anglický jazyk (skupina B)
 
 • My world (third lesson) D My school (vocabulary)
 • Grammar - to have got ( have got/has got), short forms
 • negativ - haven´t got x hasn´t got
 • question - to have

Učivo ve 22. týdnu (23.1. - 27.1.)

Nepřítomnost tř. uč. - čtvrtek 26.1. Školení PPP Teplice

 

Český jazyk

 • přídavná jména tvrdá - procvičování učiva
 • přídavná jména měkká - uč. str. 73 - 74, skloňování, PS str. 18 - 19
 • přídavná jména přivlastňovací - uč. str. 75 - 77, PS str. 20 - 21 (vybraná cvičení)
 •  

Matematika

 • průměrná rychlost uč. str. 68
 • písemné dělení dvojciferným dělitelem - procvičování
 • PS výběr cvičení
 •  

Přírodověda

Rozmanitost života na Zemi

 • Podnebné pásy - subtropický podnebný pás 
 • referáty
     
Anglický jazyk (skupina B)
Pololetní písemná práce 24.1. ( nebo ve středu 25. 1.) - přesunuto vzhledem k obsahu práce
 • My world (third lesson) D My school (vocabulary)
 • Grammar - to have got ( have got/has got), short forms
 • negativ - haven´t got x hasn´t got
 • question - to have

 

Učivo ve 21. týdnu (16.1. - 20.1.)

Nepřítomnost tř. uč. - čtvrtek 19.1. Školení NIDV
 

Český jazyk

Pololetní písemná práce 17.1.

 • přídavná jména tvrdá - skloňování - uč. str. 70 - 72, PS str. 16 - 17, procvičování učiva
 •  

Matematika

Pololetní písemná práce 16. 1.

 • pamětné dělení se zbytkem uč. str. 59
 • písemné dělení dvojciferným dělitelem
 • PS výběr cvičení
 •  

Přírodověda

Návštěva Planetária Teplice 17. 1.

 • Rozmanitost života na Zemi
 • Podnebné pásy - tropický podnebný pás - dokončení
 • kontrola sešitů 17.1.
 • referáty
     
Anglický jazyk (skupina B)
Pololetní písemná práce 18.1. ( nebo v pátek 20. 1.)
 • My world (third lesson) B - Have you got a pet?
 • Grammar - to have got ( have got/has got), short forms
 • negativ - haven´t got x hasn´t got
 • question - to have

 

Učivo v 20. týdnu (9.1. - 13.1.)

11.1. 2017 Bruslení u OC Olympie ( viz Naše plány)
 
 

Český jazyk

příprava na pololetní písemnou práci

 • přídavná jména uč. str. 68 - 69, PS str. 15
 • přídavná jména tvrdá - skloňování - uč. str. 70 - 72, PS str. 16 - 17
 • tvarosloví - podstatná jména (skloňování, mluvnické kategorie) opakování a procvičování učiva v PS str. 3 - 14 výběr cvičení
 •  

Matematika

příprava na pololetní písemnou práci

 • pamětné dělení se zbytkem uč. str. 59
 • PS výběr cvičení
 •  

Přírodověda

 • Rozmanitost života na Zemi
 • Podnebné pásy - tropický podnebný pás
 • referáty
     
Anglický jazyk (skupina B)
 • My world (third lesson)
 • Grammar - to have got ( have got/has got), short forms
 • negativ - haven´t got x hasn´t got

 

Učivo v 19. týdnu ( 2.1. - 6.1.)

Český jazyk

 • přídavná jména uč. str. 66 - 67, PS str. 15
 • tvarosloví - podstatná jména (skloňování, mluvnické kategorie) opakování a procvičování učiva v PS str. 3 - 14 výběr cvičení
 •  

Matematika

 • dělení přirozených čísel uč. str. 57 - 58
 • procvičování písemného dělení jednociferným číslem, dělení typu ( 45 693 : 30 =)
 • PS výběr cvičení
 •  

Přírodověda

 • Rozmanitost života na Zemi
 • Podnebné pásy
 • referáty
     
Anglický jazyk (skupina B) 
 •  

 • My world ( third lesson)
 • Grammar - to have got ( have got/has got), short forms

 

Učivo v 17. týdnu (19.12. - 22.12.)

19.12. Filmové představení - Kniha džunglí (odchod ze školy po 2. vyuč. hodině)

Český jazyk

 • tvarosloví - podstatná jména (skloňování, mluvnické kategorie) str. 57 - 64 (výběr  cvičení)
 • PS - výběr cvičení pro opakování
 •  

Matematika

 • římské číslice - uč. str. 46 - 47
 • procvičování písemného dělení jednociferným číslem, dělení typu ( 45 693 : 30 =)
 • PS výběr cvičení
 •  

Přírodověda

Člověk a vesmír - dokončení tématu

samostatná opakovací práce -úterý 20.12.

referáty

 •  
     Anglický jazyk (skupina B) 
 
 
 

Učivo v 16. týdnu (12.12. - 16.12.)

Český jazyk

 • pravopis i,í/y, ý po obojetných souhláskách uč. str. 45 - 49 (výběr cvičení), PS str. 40 - 43
 • tvarosloví - slovní druhy str. 52 - 56 (výběr  cvičení)
 •  

Matematika

 • přímá úměrnost - uč. str. 41 - 43, PS str. 64 - 69
 • římské číslice - uč. str. 46 - 47
 • procvičování písemného dělení jednociferným číslem, dělení typu ( 45 693 : 30 =)
 •  

Přírodověda

Člověk a vesmír - dokončení tématu

opakovací práce pro skupiny - čtvrtek 15.12.

referáty

 •  
     Anglický jazyk (skupina B) 
 • Winter time - Christmas time - obrázkový slovník
 • John Lennon - Happy Xmas (War is over) - song
 • opakovací práce - pátek 16.12.

 

Učivo v 15. týdnu (5.12. - 9.12.)

Český jazyk

 • pravopis i,í/y, ý po obojetných souhláskách uč. str. 45 - 49 (výběr cvičení), PS str. 40 - 43
 • tvarosloví - slovní druhy str. 52 - 56 (výběr  cvičení)
 •  

Matematika

 • přímá úměrnost - uč. str. 41 - 43, PS str. 64 - 69
 • římské číslice - uč. str. 46 - 47
 • procvičování písemného dělení jednociferným číslem, dělení typu ( 45 693 : 30 =)
 •  

Přírodověda

 • Člověk a vesmír (Slunce, souhvězdí, Sluneční soustava), dokončení projektu
 • střídání dne a noci, ročních období
 • referáty
 •  
     Anglický jazyk (skupina B) 
 • 2D  What day is it today? p. 22 - 23, PS p. 18 - 19
 • procvičování učiva - otázka - to be, krátká odpověď, otázky - wh questions
 • dny v týdnu
 
 

Učivo ve 14. týdnu (28.11. - 2.12.)

Český jazyk

 • pravopis i,í/y, ý po obojetných souhláskách uč. str. 45 - 49 (výběr cvičení), PS str. 40 - 41
 •  

Matematika

 • jednotky času uč. str. 35 - 38 výběr cvičení + PS 

Přírodověda

 • Člověk a vesmír (Slunce, souhvězdí, Sluneční soustava), práce v sešitě
 • referáty
 •  
     Anglický jazyk (skupina B) 
 • 2D  What day is it today? p. 22 - 23, PS p. 18 - 19
 • procvičování učiva - otázka - to be, krátká odpověď
 • otázky - wh questions
 • dny v týdnu

 

Učivo ve 13. týdnu (21.11. - 25.11.)

Český jazyk

 • souhláskové skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, str. 41 - 42, PS str. 32 - 35
 • dělení slov na konci řádků str. 43, PS str. 36
 •  

Matematika

 • písemné násobení a dělení str. 30 - 33, PS str. 44 - 48 (výběr cvičení)
 • jednotky času str. 35 - 38 výběr cvičení

Přírodověda

 • Člověk a vesmír (Slunce, souhvězdí, Sluneční soustava), práce v sešitě
 •  
     Anglický jazyk (skupina B) 
 • 2D  What day is it today? p. 22 - 23, PS p. 18 - 19
 • procvičování učiva - otázka - to be, krátká odpověď
 • dny v týdnu

 

Učivo ve 12. týdnu (14.11. - 18.11.)

V tomto týdnu napíšeme čtvrtletní práci z angličtiny (v úterý nebo ve středu)

Český jazyk

 • souhláskové skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, str. 41 - 42, PS str. 32
 • opakování - PS - práce s textem PS str. 30 - 31-dokončení
 • oprava čtvrtletní písemné práce
 •  

Matematika

 • písemné násobení a dělení str. 30 - 33, PS str. 44 - 48 (výběr cvičení)

Přírodověda

 • Člověk a vesmír (Slunce, souhvězdí, Sluneční soustava)
 •  
     Anglický jazyk (skupina B) - tento týden budou spojeny obě vyučovacé hodiny(úterý, středa)
 • 2C  Mickey, Millie and Mut p. 20 - 21
 • PS p. 16 - 17
 • přivlastňování - procvičování učiva
 • otázka - to be, krátká odpověď

 

Učivo v 11. týdnu (7.11. - 11.11.)

V tomto týdnu napíšeme čtvrtletní práce z českého jazyka a matematiky.

Český jazyk

 • předložky s, z, str. 38 - 39,  PS str. 29
 • opakování - PS - práce s textem PS str. 30 - 31
 •  

Matematika

 • písemné násobení a dělení str. 30 - 33, PS str. 44 - 48 (výběr cvičení)

Přírodověda

 • Člověk a vesmír (Slunce, souhvězdí)
 •  
     Anglický jazyk (skupina B)
 • 2B Family p. 18 - 19
 • přivlastňování - procvičování učiva

 

Učvo v 10. týdnu (31.10. - 4.11.)

Český jazyk

 • předpony s-, z-, vz-  str. 35 - 37,  PS str. 25 - 28 (výběr cvičení)
 •  

Matematika

 • jednotky hmotnosti, uč. str. 27 - 28 + PS str. 38 - 41 - výběr cvičení
 • písemné násobení str. 30 - 31 + PS str. 44

Přírodověda

 • Půda - vznik půdy, složení půdy
 •  
     Anglický jazyk (skupina B)
 • 2B Family
 • sloveso být (to be) - časování v přítomném čase - zápor, stažené tvary

Učivo v 9. týdnu (24.10. - 28.10.)

Ve středu 26.10 a ve čtvrtek 27.10. - podzimní prázdniny, 28.10. státní svátek
 

Český jazyk

 • přídavná jména odvozená příponou - ský uč. str. 31 - 32, PS str. 22(výběr cvičení)
 • zdvojené souhlásky uč. str. 29 - 30, PS str. 19 - 21 (výběr cvičení)
 •  

Matematika

 • pondělní hodina nebude, v minulém týdnu jsme přišli o 3 hodiny Čj, tak bude čeština v pondělí místo M, během Čj jdeme na squash

Přírodověda

 • Půda - vznik půdy, složení půdy
 • Nerosty a horniny  - test (výběr úkolů ze skupin)
      
     Anglický jazyk (skupina B)
 • 2A, Where are you from?
 • sloveso být (to be) - časování v přítomném čase
 •  
 

Učivo v 8. týdnu (17.10. - 21.10.)

V úterý 18.10. je projektový den  - Jazyk v konzervě (končíme v 11.40).

Český jazyk

 • zdvojené souhlásky uč. str. 29 - 30
 • pokračování v opakování učiva - shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice
 • PS str. 19 - 21 (výběr cvičení)

Čtení - České země v 16. a 17. století

 • Truchlivé divadlo na Staroměstském rynku
 • Růžový palouček
 • O Kozinovi a Lomikarovi
 •  

Matematika

 • jednotky délky uč. str. 19 - 21 + PS str. 26 - 28 - pokračování
 • Ze života zvířat - str. 24 ( ke dni zvířat 4.10.)
 • procvičování násobení a dělení- str. 25 - 26 (výběr cvičení) + PS
Geometrie: čtverec a obdélník a jejich uhlopříčky, uč. str. 22 - 23

 

Přírodověda

 • Půda - vznik půdy, složení půdy
 • Nerosty a horniny -  vodiče, nevodiče,  obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje - test (skupiny)
      
     Anglický jazyk (skupina B)
 
 • 2A
 • slovíčka 1A, 1B, 1C, 1D
 • procvičování učiva 1 lekce

 

Učivo v 7. týdnu (10.10. - 14.10.)

Ve čtvrtek 13.10. návštěva Regionální knihovny Teplice - Beseda o historii Teplicka, pověsti.

Český jazyk

 • souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene uč. str. 25 - 28
 • opakování učiva - shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice
 • PS str. 17 - 18 (výběr cvičení)

Čtení - České země v 16. a 17. století

 • Konec středověku, začátek novověku
 • Pražská defenestrace
 • Bitva na Bílé Hoře
 •  

Matematika

 • jednotky délky uč. str. 19 - 21 + PS str. 26 - 28
 • procvičování násobení a dělení- str. 16 - 18 (výběr cvičení) + PS
Geometrie: geometrické útvary -  trojúhelník, trojúhelníková nerovnost

 

Přírodověda

 • Nerosty a horniny -  vodiče, nevodiče,  obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje
      
     Anglický jazyk (skupina B)
 • Revision SB p. 14
 • slovíčka 1A, 1B, 1C, 1D

 

Učivo v 6. týdnu (3.10. - 7.10.)

V pátek 7.10. zkrácené vyučování do 10.45 -  představení Pantomima pod lupou

Český jazyk

 • tvoření slov, odvozování slov příponami a předponami uč. str. 19 - 21
 • změny při odvozování slov uč. str. 22 - 23
 • opakování učiva - mluvnické kategorie podstatných jmen
 • PS str. 15 - 16 (výběr cvičení)

Čtení

 • Nahlédnutí do Jihomoravského kraje
 • Kutná Hora Vás vítá 
 •  

Matematika

 • procvičování násobení a dělení- str. 16 - 18 (výběr cvičení) + PS
 

 

Přírodověda

 • Nerosty a horniny -  Člověk a energie, elektrická energie, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje
          Opakovací test - možnost opravy podle učebnic v úterý :-)...je to hrůza
 

Vlastivěda

 • na 10.10. připravit referát o J.A.Komenském
 •  
     Anglický jazyk (skupina B)
 • 1D -How do you spell that? SB p. 10 - 11, WB p.8 - 9 - abeceda - pokračování
 • grammar - singular, plural
 • slovíčka 1A, 1B, 1C

 

Učivo v 5. týdnu (26.9. - 30.9.)

26.9. beseda

Český jazyk

 • slovo a jeho stavba - části slova (předpona, kořen, přípona, koncovka), slova příbuzná uč. str. 16 - 18
 • opakování učiva - zaměříme se na pádové otázky, určování pádů
 • PS str. 10 - 14 (výběr cvičení)

Čtení ( 1. vyuč. hodina, svátek)

 • Chodba z Moravy do Prahy - dokončení
 •  

Matematika

 • procvičování sčítání a odčítání, výběr cvičení z PS
Geometrie: obvod a obsah čtverce a obdélníku, grafický součet a rozdíl úseček

 

Přírodověda

 • Rudy - železná ruda, vzácné kovy
 • Soutěž - Hravě žij zdravě
      
     Anglický jazyk (skupina B)
 • 1D -How do you spell that? SB p. 10 - 11, WB p.8 - 9 - abeceda
 • slovíčka 1A, 1B, 1C

 

Učivo ve 4. týdnu (19.9. - 23.9.)

V tomto týdnu napíšeme zahajovací práce - Čj, Ma, Aj.

 

Český jazyk

 • slovo a jeho stavba - části slova (předpona, kořen, přípona, koncovka), slova příbuzná uč. str. 14 - 18
 • opakování učiva na zahajovací práci 
 • PS str. 10 - 14 (výběr cvičení)

Čtení 

 • Horniny a minerály str. 18 - 20 O zlatém kvítku - Michal Černík
 • Výlet po Čechách str.10 -13 Golem, Jak ledňáček bloudil Prahou
 •  

Matematika

 • procvičování sčítání a odčítání - str. 7 - 12 (výběr cvičení) + PS
Geometrie: geometrické útvary - čtverec, obdélník, trojúhelník (str. 10), opakování obvod a obsah čtverce a obdélníku

 

Přírodověda

 • Nerosty a horniny - nerudní suroviny, rudy, energetické suroviny (dokončení)
čtvrtek - opakovací test
 •  
     Anglický jazyk (skupina B)
 • 1C - Numbers SB p. 8 - 9, WB p.6 - 7
 • slovíčka 1A, 1B

 

Učivo ve 3. týdnu (12.9. - 16.9.)

Český jazyk

 • opakování učiva str. 7 - 11 (výběr cvičení)
 • PS str. 4 - 9 (výběr cvičení)

Čtení 

 • Hodina českého jazyka str. 6 -7
 • Česko - str. 8
 • báseň zpaměti - do pátku 16.9. (Kdyby tu nic nebylo - Jan Čarek str. 3)
 •  

Matematika

 • procvičování sčítání a odčítání - str. 7 - 9
Geometrie: základní geometrické útvary, rovnoběžky, kolmice, úsečky, přímky

 

Přírodověda

 • Nerosty a horniny - nerudní suroviny, rudy, energetické suroviny
 •  
     Anglický jazyk (skupina B)
 • 1B - In the classroom SB p. 6 - 7, WB p.4 - 5
 
 

Učivo ve 2.týdnu (5.9. - 9.9.)

Český jazyk

 • český národní jazyk-jazyk mateřský str. 3 - 4
 • opakování učiva str. 5 - 6
 • PS str. 2 - 5 (výběr cvičení)

Čtení 

Naše vlast

 • str. 3 - 5

Matematika

 • opakování učiva 4. ročníku - str. 3 - 5
Geometrie: základní geometrické útvary, rovnoběžky, kolmice, úsečky, přímkyt

 

Přírodověda

 • Co už známe ze 4. ročníku
 • Jsme součástí přírody - člověk a neživá příroda, podmínky života na zemi
     Anglický jazyk (skupina B)
 • Introduction 
 • 1A - Hello SB p. 4 - 5, WB p.2 - 3