Jídelna

Pozor - změna provozní doby pro nákup stravenek - stravenky se budou od května prodávat až od 6.30.

Provozní řád jídelny

Školní jídelna je otevřena od 11:20 – 14:10 hodin. Obědy se vydávají do 14:00 hodin.

 • Od 11:20 – 11:50 je školní jídelna vyhrazena pro cizí strávníky.
 • Do školní jídelny nemají přístup žáci bez pedagogického dozoru. Pedagogický dozor je přítomen od 11:45 – 14:10 dle rozepsaného harmonogramu.
 • Všichni žáci, kteří mají zakoupené obědy, musí jíst ve školní jídelně. Oběd do stravovacích nádob se vydává (sourozencům, rodičům) jen v tom případě, je-li žák nemocen, a to pouze první den. V případě nemoci si obědy na další dny odhlásí.
 • Oběd se vydává pouze na aktivní čip.
 • Ztrátu čipu neprodleně nahlásí strávník vedoucí školní jídelny, která čip zablokuje proti případnému zneužití. Strávník si zakoupí nový čip za úhradu 30,- Kč.
 • Strávník si obědy zakoupí obědy minimálně den předem, a to od 6:30 – 8:00 a od 11:30 – 14:00 hodin. Obědy lze platit elektronicky nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny.
 • Strávník si obědy odhlásí nejpozději den předem do 14:00 na samoobslužném dotykovém terminálu nebo u vedoucí školní jídelny. V případě náhlé nepřítomnosti (onemocnění) je možné objednávku oběda zrušit do 8:00 telefonicky u vedoucí školní jídelny.
 • Ve školní jídelně se chová každý strávník slušně a vždy dodržuje společenská pravidla.
 • Peníze za odhlášené obědy se převádějí do dalšího měsíce. Budou-li žáci požadovat peníze za odhlášené obědy hned, musí mít souhlas rodičů.
 • Do objektu školní jídelny je vstup se psy přísně zakázán z hygienických a bezpečnostních důvodů.
 • Během oběda dětí je cizím osobám vstup do jídelny zakázán. Na stravující se žáky je možno čekat před jídelnou.
 
 

V Teplicích dne 1. září 2016

Klementová Vladimíra

vedoucí školní jídelny

 

Mgr. Bc. Salačová Simona

ředitelka školy

 

Prodej stravenek

Stravné se prodává v prvním poschodí školní jídelny. Stravné na měsíc je možné platit od 20. dne v měsíci, od října 2016 nově i přes internet (info na třídních schůzkách).

Prodejní doba:

     
pondělí - pátek 6.30-8.00 12.00-14-30

Obědy lze přihlásit a odhlásit na telefonních číslech 417 539 805 nebo 721 455 952.

 

Ceník stravného

Ceny stravenek ve školním roce 2016/2017

věk cena
7 - 10 let 20,-Kč
11 - 14 let 22,-Kč
15 a více let 23,-Kč

Kategorie se řídí dovršením věku dítěte ve školním roce ( školní rok 1. září – 31.srpna) vyhláškou 107/2005 Sb. v platném znění.