Informace k pobytu

Adresa :         
  • jméno a příjmení žáka, 5. B, ZŠ UNL
  • RS TESLA
  • Horní Bradlo č. 53
  • 539 53
Nezapomeňte napsat pár řádek...

 

Rozvrh na ŠVP 2. směna

  1. blok
8.30
10.00
svačina
přestávka
2.blok
10.20
11.40
3. blok
11.50 12.40
pátek třídní práce
poučení, dopisy, zápisník
  CeProt IV.
1. PL
Tv hry
sobota CeProt IV.
2. PL
  CeProt IV.
2. PL
Tv hry
neděle vychovatelé   vychovatelé  
pondělí Celodenní výlet do okolí
Sečské přehrady
  Lesní orientační
závod smíšených skupin
 
úterý CeProt IV.
3. PL
  CeProt IV.
3. PL
Tv hry
středa CeProt IV.
4. PL
  Tv zápasy
fotbal, vybíjená
 

TV hry

  • švihadlo - přeskoky přes švihadlo (1 minuta - počet přeskoků)
  • týden - hod sedmi míčky do koše 
  • pálka - pinkání pinpongovým míčkem s otáčením pálky
  • číslovka - sprint mezi čísly 1 - 10, měří se čas

Nesoutěžní hry pro dvojice, trojice... (badminton, pálky, frisbee, ogo,...).

 

Režim dne

     
  7 : 30 budíček  
  8 : 00 snídaně  
  8 : 30 dopolední výuka  
12 : 40 konec dopolední výuky  
12 : 50 oběd  
do 14 : 10 polední klid  
14 : 15 předání vychovatelům, příprava na odpolední program  
14 : 45 nástup, promítání ceteh  
15 : 15 odpolední program 1. část  
16 : 45 svačina  
17 : 00 odpolední program 2. část  
18 : 45  večeře  
do 19 :  20 osobní volno, úklid   
19 : 30 večerní program  
21 : 00 konec večerního programu, večerní hygiena  
21 : 30 večerka  

Prosíme rodiče, aby v době po večerce netelefonovali a nerušili noční klid. Zvonící telefony budeme vybírat (odevzdávat je budeme rodičům po příjezdu).

Doporučujeme, aby žáci řešili své problémy a připomínky nejprve s učiteli a vychovateli přímo na ŠVP a ne s rodiči přes telefon.

Škola nebere na sebe odpovědnost za elektronické přístroje a věci, které na ŠVP nepatří. Počítače a mobily nedoporučujeme z důvodu možných krádeží, nejsou vhodné ani z psychologického hlediska.

V budovách i na hřišti je zakázáno žvýkat. Podrobný řád ŠVP bude probrán první den příjezdu.

Při příjezdu obdrží každý žák potvrzení pro pojišťovnu o zaplacení a zúčastnění se ŠVP.

Kapesné je na uvážení rodičů. Ve středisku je každý den otevřen kiosek, ve kterém jsou však předražené ceny. Doporučujeme dětem přibalit do kufrů pamlsky.