Ježek Quillo čtenářem

Celoroční projekt na podporu čtenářské gramotnosti 

(český jazyk - čtení, sloh). Ježka Quillo seznámíme s tím, co jsme přečetli, co zrovna čteme.

2016 -2017

Termíny pro odevzdávání čtenářských deníků (listů)

   
1. kniha do 21.12.2016
2. kniha do 28.2.2017 (upraveno do 10.3.2017)
3. kniha do odjezdu na ŠVP (20.4.2017)
4. kniha do 21.6.2017

V případě, že přečteš více knížek, popros o volný list pro zpracování :-)

Doporučené knížky

Knížky si můžete vybrat zde 
 
 
 
 
2015 - 2016
 
Týden Quillova čtení
Kdy budeme číst s Quillem naplánujeme společně dopředu (poslední týden v daném měsíci), kontrola čtenářského deníčku proběhne vždy na těchto netradičních hodinách (v hodinách čtení s kontrolou plnění úkolů od ježka). Každý z nás si vybere z nabídky doporučené četby určený počet knih (min. 4 knížky).

Plán :

 
  • Září - 1. kniha ( 29.9. - 2.10.2015)
Téma týdne : Co jsme přečetli o prázdninách, co právě čteme... 
Přineseme do školy knížku, kterou jsme v nedávné době přečetli, event. knížku, kterou právě čteme. Během týdne s ní seznámíme ostatní (krátce).
 
Úkol od ježka na listopad: 
  • Najdi knížku, ve které je hlavním hrdinou ježek, přečti si ji a seznam s ní ostatní spolužáky...ale i mě !!! 
  • Můžeš vyhledat i nějakou informaci o mých příbuzných... 
  • Dokonce mě tedy zajímá, kde se vzal můj obrázek na erbu města Jihlava v Kraji Vysočina (zjistil jsem to, když jsem pozorně poslouchal na Vaší vlastivědě...)
Tak honem, už se těším na informace :-)
 
 
  • Listopad - 2. kniha (23.11 - 27.11.2015)
Téma týdne : Ježeček Quillo se těší na knížky o jeho rodině...
Přineseme do školy knížku ( event. časopis), kde se dočteme o ježkovi - pohádkové příběhy, encyklopedie,...
 
Úkol od ježka na únor : Vyber si libovolného spisovatele dětské literatury, najdi základní informace o jeho životě, napsaných knížkách, vytvoř prezentaci (A4) - čtvrtka, nalepená fotografie spisovatele, stručný životopis a tvorba
 
  • Únor - 3. kniha (22.2. - 26.2.2016)
Téma týdne : Prezentace jednotlivých spisovatelů.
 
Úkol od ježka na duben : připrav pro ježka nějakou veselou básničku ( téma - jaro, ježek)
 
  • Duben - 4. kniha (25.4. - 29.4.2016)
Úkol od ježka na červen : Připrav si krátký úryvek z libovolného článku z naší čítanky ( tví spolužáci ti poví autora úryvku, název knihy)
 
  • Červen - 15.6. - 22.6.2016)
Téma týdne : Loučení s čítankou, úryvky z přečtených článků.
 
Úkol od ježka na prázdniny : Přečti si nějakou zajímavou knížku, po prázdninách nás s ní seznámíš.
 

Doporučené knížky

Knížky si můžete vybrat zde